Loading...
PoliytykaPrawoWydarzenia

Gmina Piekoszów z kolejnym długiem, tym razem to 30 mln zł.

Sesja Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30.01.2020 r.

23.01.2020 r. pojawiła się na stronie piekoszow.pl informacja o terminie XIX sesji Rady Gminy Piekoszów – 30 stycznia 2020 roku dołączono do nie różne projekty uchwał, dwa projekty wzbudziły nasze największe zainteresowanie przez kilka następnych dni apelowaliśmy do Rady aby jeszcze raz przemyślała sensowność tych działań. Niestety 30 stycznia 2020 roku głosami 13 radnych Za i 2 radnych przeciw Rada Gminy uchwałę podjęła.

Co to oznacza dla mieszkańców ? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić że Radni zadłużyli gminę i jej mieszkańców na 30 mln złotych to kwota, która przewyższa dotychczasowe zadłużenie Gminy Piekoszów. Przypomnijmy że Gmina Piekoszów ma jeszcze do spłaty dziesiątkach milionów złotych w tym pieniądze z pożyczki rządowej, udzielonej w ramach programu naprawczego dla gminy Piekoszów. Wszyscy pamiętamy, trudne chwile w których się znaleźliśmy, brak oświetlenia ulicznego, zwiększone opłaty i podatki to trwa do dziś dnia.

Decyzją Rady Gminy w Piekoszów zadłużyliśmy się o kolejne 30 mln zł. ale nie bezpośrednio bo pieniądze trafią do ZUK Sp. z o.o. Gmina jedynie dała w zastaw jedne z ostatnich gruntów jakimi dysponowała, propozycje podobnych działań padały wcześniej wielokrotnie ale w skutek twardego sprzeciwu poprzedniej Skarbnik Gminy Pani Grażyny Niechciał nie doszły do skutku, tak przynajmniej dowiadujemy się od naszych źródeł zbliżonych do Urzędu Gminy. Grunty jakie „trafiły pod młotek” to:

– działka na której znajduje się ujęcie wody w Lesicy,

– działka na której znajduje się ujęcie wody Piekoszów II,

– działka na której znajduje się budynek Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

– działka na której znajduje się Żłobek Gminny w Piekoszowie,

– działka na której znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, – 419/39,

– działka znajdująca się za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno-sportowe.

Nie sposób wyobrazić sobie co się wydarzy, kiedy faktycznie nie będzie możliwości spłaty zobowiązań ? Komornik sprzeda nasze ujęcia wody, żłobek, GOPS … ? Naprawdę ciężko sobie wyobrazić taką sytuację.

Przejdźmy teraz do samej pożyczki inwestycyjnej. Gmina Piekoszów ustanowiła hipotekę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach jako zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi” realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o. o. Innymi słowy Samorząd zastawił własne strategiczne mienie na rzecz pożyczki, która trafi do spółki na inwestycje.

Przechodzimy teraz do kluczowego zwrotu a mianowicie „inwestycja” bo jak się okazuje w kolejnej podjętej 30.01.2020 r. uchwale Gmina Piekoszów, tłumaczy że posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę obejmujące rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Piekoszowie o obiekty oczyszczania mechanicznego i uśredniania ścieków, która to inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid.: 1578/86, 1578/88 obręb 0013 Piekoszów, gm. Piekoszów. Decyzja ta o nr 1580/2019 została wydana przez Starostę Kieleckiego w dniu 13 sierpnia 2019 r. (znak sprawy: B-II.6740.61.8.2019). Jako iż Gmina nie posiada wystarczających środków finansowych na samodzielną realizację inwestycji, poszukuje obecnie również innych źródeł finansowania.

Właśnie dlatego że nie posiada wystarczających środków finansowych na samodzielną realizację inwestycji zdecydowano że wzięta zostanie nowa ogromna pożyczka, którą spłacą mieszkańcy a konkretnie to 8 104 mieszkańców oraz 255 osób czasowo przebywających. Dlaczego tak uważamy ? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta bo Rada Gminy podjęła uchwałę w której jest to napisane wprost:

– Środki na spłatę pożyczki będą pochodzić ze wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Całość sesji możecie Państwo obejrzeć tutaj.

Dalej nie znamy dokładnej wyceny planowanej inwestycji ani sposobu oszacowania kwoty pożyczki jaką weźmie ZUK sp z o.o., pod zastaw hipoteczny gruntów i budynków gminy. Dalej nie wiemy dlaczego Gmina Piekoszów postanowiła tak dużą inwestycję realizować bez żadnego wsparcia środków zewnętrznych (UE, krajowe, pożyczki umarzalne etc.). Dalej nurtuje nas pytanie czy prawdą jest to co dociera do nas z różnych źródeł, że kwota pożyczki jest zawyżona w stosunku do potrzeb (nie ma jak tego zweryfikować bo nikt nie pokazuje kosztorysu, wyceny … nic). A wiec nic nie stoi na przeszkodzie by część środków z tej pożyczki z ZUK Sp. z o.o. przekazać do budżetu gminy na podstawie jakiś wzajemnych not księgowych, obciążeń lub rozliczeń ? Co w naszej ocenie o dziwo odbyło by się bez naruszenia prawa. Tłumaczyło by to niechęć do realizacji tej inwestycji w ramach jakiegoś projektu współfinansowanego ze środków UE. Taki dodatkowy zastrzyk pieniędzy na pewno ułatwił by Wójtowi życie, który dziś szuka środków na spłatę rosnących rachunków. Tutaj warto przypomnieć kwestię redukcji etatów do 3/4 dla pracowników gospodarczych gminy bo pomimo zapewnień jakie Wójt składał na antenie TVN 24, etaty zostały zmniejszone bo szuka się pieniędzy na inwestycje. Warto również nadmienić, iż Rada Gminy już co najmniej dwukrotnie przesunęła okres spłaty kolejnych serii obligacji na kolejne lata (ze zwiększonym oprocentowaniem) w sumie kilka milionów złotych raz podjęta została nawet prób wzięcia obligacji na kilkanaście milionów ale RIO w porę zabronił tego typu eksperymentów.

Nie zgadzamy się na kolejne zadłużenie, na kolejną podwyżkę, której z całą pewnością da się uniknąć!

Dlatego że nie zgadzamy się z polityką aktualnych władz gminy, która prowadzi do zwiększenia zadłużenia Gminy Piekoszów w najbliższym czasie zamierzamy spotkać się z różnymi środowiskami w gminie, celem wypracowania wspólnego stanowiska i podjęcia stanowczych działań aby zatrzymać dalsze zadłużanie Gminy Piekoszów.

Omawiane przez nas uchwały, można znaleźć tutaj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *